Event box

Introduktion till textdata och text mining / Introduction to text data and text mining Online

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om hur du kan använda textdata och text mining i din forskning eller dina studier.

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

 • Förstå viktiga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ textanalys.
 • Förstå centrala koncept inom text mining. 
 • Hitta fritt tillgänglig textdata och ladda upp den till Voyant. 
 • Använda grundfunktioner i Voyant.
 • Känna till några andra verktyg för text mining.
 • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter. 

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at you who wish to learn more about using text data and text mining in your research or your studies.

During this workshop, we will look into digital methods and tools for text data and text mining. Your learning objectives for this course is to:

 • Understand important differences between quantitative and qualitative text analysis.
 • Find freely available text data and upload it to Voyant.
 • Use a few basic functions in Voyant.
 • Know of some other tools for text mining.
 • Know where you can find more help or guidance after the workhop.

No previous experience is required to attend this workshop.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Monday 24 October 2022
Time:
10:30 - 12:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative     Databearbetning / Data processing > Textdata  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Anna Hultén
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...