Event box

CINAHL på en timme Online

Denna kurs riktar sig till studenter, doktorander och forskare som vill lära sig olika sökfunktioner i databasen CINAHL.

Fokus kommer framför allt att vara på hur du bygger upp en avancerad sökning med hjälp av fritextord och ämnesord. Du kommer också att lära dig hur du filtrerar träfflistan, sätter upp alerts på relevanta artiklar och exporterar referenser till Zotero eller Endnote desktop. 

Date:
Thursday 13 October 2022
Time:
13:00 - 14:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 28 seats available.

Event Organizer

Kazuko Yamamoto

More events like this...