Event box

Introduktion till Zotero / Introduction to Zotero Online

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång att använda Zotero.

Innehåll:

 • Spara referenser till Zotero från artikeldatabaser, bibliotekskataloger och webbsidor
 • Lägga in referenser till material som inte går att spara automatiskt
 • Bifoga PDF-filer
 • Organisera Zotero-biblioteket
 • Infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i ditt dokument
 • Hämta olika referensstilar och byta format på dina referenser
 • Använda Zotero i Google Docs (vid intresse)
 • Synkronisera dina referenser med Zotero.org
 • Dela referenser och samarbeta med andra
 • Skapa säkerhetskopia

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Innan kurstillfället vill vi att du laddar ner Zotero samt Zotero Connector: https://www.zotero.org/download/.


In the introductory course we will help you get started using Zotero.

Course contents:

 • Save references to Zotero from journal databases, library catalogues and web pages
 • Add references manually for material that cannot be automatically imported
 • Attach PDF files
 • Organise your Zotero library
 • Insert citations and create bibliographies in your document
 • Add more reference styles and change format for your references
 • Use Zotero in Google Docs (if there is an interest)
 • Synchronise your references with Zotero.org
 • Share references and collaborate
 • Create backups

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Before the course starts, please download the Zotero software and a Zotero Connector to your web browser: https://www.zotero.org/download/.

Date:
Thursday 12 January 2023
Time:
10:15 - 11:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Referenser / References > Zotero  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

No Profile image
Anna Hultén

More events like this...