Event box

Som du frågar får du svar / You get what you ask for

Denna presentation fokuserar på hur du gör din forskningsfråga sökbar i artikeldatabaser. Vi visar hur du kan dela upp en frågeställning i block för att ringa in ett forskningsämne i vetenskapliga tidskrifter.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This presentation focuses on how to make your research question searchable in article databases. We show how you can divide a question into blocks to cover a research topic in scientific journals.

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. If requested, the course will be given in English.

Date:
Friday 25 November 2022
Time:
08:15 - 08:35
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Event Organizer

Mattias Axén
Emma Kristina Carlsson

More events like this...