Event box

Zotero Advanced

Denna kurs vänder sig till dig som redan har gått introduktionskursen i Zotero och/eller redan använder referenshanteringsprogrammet. Kursen inkluderar tips och tricks kring hur du utnyttjar Zotero på bästa sätt när du lägger in referenser och söker i ditt bibliotek. Exempel ur innehållet:

  • Organisera och städa ditt Zotero-bibliotek
  • Sök och exportera 2.0
  • Plugins för Zotero
  • Gör en backup på ditt bibliotek
  • Hitta fler citeringsstilar

Första timmen består av genomgångar och under sista halvtimmen kan du ställa dina egna medhavda frågor.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop includes hands-on exercises and is aimed at those who have taken the introductory course and/or are already using Zotero. You will learn tips and tricks on how to get the most out of Zotero when adding references and searching your collection.

The contents include topics such as:

  • Organize and tidy your Zotero library
  • Searching and exporting 2.0
  • Plugins for Zotero
  • Backup your Zotero library
  • Find additional styles

The first hour is workshop-time and the last 30 minutes are dedicated for further questions and individual support.

This course is free of charge and open to students, researchers and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Wednesday 15 February 2023
Time:
10:30 - 12:00
Location:
Carolina undervisningslokalen (C-salen)
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Referenser / References > Zotero  

Registration is required. There are no seats available but a waiting list is available.

Event Organizer

More events like this...