Event box

Från 11 241 studier till handfasta råd till lärare – om forskningssammanställningar med Skolfi som exempel

Systematiska översikter är användbara både inom akademin och för verksamma inom skola och förskola. Det här tillfället är till för dig som vill veta mer om forskningssammanställningen som metod och publikation. Vi tittar närmare på logiken och arbetssättet bakom en sådan översikt och vad som särskiljer en systematisk översikt från traditionella litteraturöversikter, med exempel från en systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet. Vi öppnar också för en diskussion om vilken roll systematiska översikter bör spela inom utbildningsvetenskap.

Datum / Date:
Friday 24 March 2023
Tid / Time:
10:15–11:30
Plats / Location:
Blåsenhus 11:128
Campus:
Campus Blåsenhus
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind