Event box

Kvalitetsgranska studier / Assessing the quality of studies

När du har hittat studier som är relevanta för att besvara frågan i din översikt är det dags att granska om de håller tillräckligt hög kvalitet. Du kan ta hjälp av granskningsmallar och checklistor för att bedöma olika typer av studier. Vi förklarar hur det här steget i processen går till och var du kan hitta mallar för att granska olika studietyper. 

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Once you have found studies that are relevant to the question in your literature review, it is time to assess whether they are of sufficient quality. You can use Quality Assessment Tools and checklists to assess different types of studies. We explain this step in the process and where you can find tools for assessing bias for various study designs.

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. If requested, the course will be given in English.

Datum / Date:
Tuesday 7 March 2023
Tid / Time:
08:15–08:35
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Emma Kristina Carlsson
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind