Event box

Informationssökning inom samhällsvetenskap / Information searching in the social sciences

Denna workshop riktar sig till både studenter, doktorander eller forskare som vill få nya eller uppdatera sina kunskaper i informationssökning inom samhällsvetenskapliga ämnen. Är det något du vill veta mer om? Under tillfället kommer det finnas tid för önskemål och flexbilitet ifall det är något särskilt du är intresserad av.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Använda strategier för att söka och finna material i olika databaser.
  • Praktiska funktioner i databaser
  • Tid för egen sökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


This workshop is aimed at students, post docs or researchers who wish to get new or update their information searching skills, with focus on Social Sciences. Is it something you want to know more about regarding information searching? During the session there will be time for requests and an flexibility if there is something special you are interested in.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • Efficient strategies to search and find material in different databases
  • Practical functions in databases
  • Time for individual practice

If requested, the course will be given in English.

Date:
Tuesday 11 April 2023
Time:
10:15 - 12:00
Location:
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Campus:
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Lisa Åström
Lisa Åström

More events like this...