Event box

Drop-in-handledning i informationssökning / Drop-in guidance in information searching

Har du kört fast och behöver hjälp med att komma vidare i att hitta litteratur eller information inom juridik eller samhällsvetenskap, till ditt pm eller självständiga arbete? Vet du inte hur du ska komma vidare i att referera? Välkommen på vårt drop-in tillfälle där du kan få hjälp av våra bibliotekarier specialiserade på informationssökning inom juridik och samhällsvetenskap


Are you feeling lost and not getting anywhere? Do you need guidance in searching for information to your individual assignments within law and social sciences? Are you unsecure on how to write references? This is for you! Welcome to our drop in guidance at Ekonomikum library. Our librarians specilized in information seeking within the field of law and social sciences are here to help you out.

 

Date:
Monday 3 April 2023
Time:
12:00 - 14:00
Location:
Ekonomikums bibliotek
Campus:
Ekonomikum
Audience:
  Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Referenser / References  

Event Organizer

Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén
Lisa Åström

More events like this...