Event box

Introduktion till Zotero / Introduction to Zotero

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång att använda Zotero.

Innehåll:

 • Spara referenser till Zotero från artikeldatabaser, bibliotekskataloger och webbsidor
 • Lägga in referenser till material som inte går att spara automatiskt
 • Bifoga PDF-filer
 • Organisera Zotero-biblioteket
 • Infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i ditt dokument
 • Hämta olika referensstilar och byta format på dina referenser
 • Använda Zotero i Google Docs (vid intresse)
 • Synkronisera dina referenser med Zotero.org
 • Dela referenser och samarbeta med andra
 • Skapa säkerhetskopia

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Innan kurstillfället vill vi att du laddar ner Zotero samt Zotero Connector: https://www.zotero.org/download/.


In the introductory course we will help you get started using Zotero.

Course contents:

 • Save references to Zotero from journal databases, library catalogues and web pages
 • Add references manually for material that cannot be automatically imported
 • Attach PDF files
 • Organise your Zotero library
 • Insert citations and create bibliographies in your document
 • Add more reference styles and change format for your references
 • Use Zotero in Google Docs (if there is an interest)
 • Synchronise your references with Zotero.org
 • Share references and collaborate
 • Create backups

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Before the course starts, please download the Zotero software and a Zotero Connector to your web browser: https://www.zotero.org/download/.

Datum / Date:
Wednesday 22 February 2023
Tid / Time:
10:30–11:45
Plats / Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Referenser / References > Zotero  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser