Event box

Introduktion till Mendeley / Introduction to Mendeley

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång med referenshanteringsprogrammet Mendeley Reference Manager.

Kursens innehåll:

 • Spara referenser till Mendeley från artikeldatabaser, bibliotekskataloger och webbsidor
 • Lägga till referenser manuellt till material som inte kan importeras automatiskt
 • Bifoga PDF-filer
 • Organisera dina referenser
 • Infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i ditt dokument
 • Dela referenser och samarbeta med andra

Observera att det är den nyaste versionen av Mendeley (Mendeley Reference Manager) som kursen fokuserar på. Den äldre versionen (Mendeley Desktop) fungerar delvis annorlunda.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Förberedelser

Innan kurstillfället vill vi att du: 

 • Skapar ett Mendeley-konto
 • Installerar Mendeley Reference Manager
 • Installerar Mendeley Web Importer (ett tillägg till din webbläsare)
 • Installerar Mendeley Cite (ett tillägg till Word)

Instruktioner hittar du här.


In the introductory course we will help you get started using the reference management software Mendeley.

Course contents:

 • Save references to Mendeley from article databases, library catalogues and web pages
 • Attach PDF files
 • Organise your references
 • Insert citations and create reference lists in your document
 • Share references and collaborate

Please note that the course will focus on the newest version of Mendeley (Mendeley Reference Manager). The older version (Mendeley Desktop) works differently in some ways.

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

If requested, the course will be given in English.

Preparations

Before the course we would like you to: 

 • Create a Mendeley account
 • Install Mendeley Reference Manager
 • Install Mendeley Web Importer (an extension to your browser)
 • Install Mendeley Cite (an add-in to Word)

See detailed instructions here.

Datum / Date:
Tuesday 30 May 2023
Tid / Time:
10:15–11:30
Plats / Location:
Undervisningslokalen Ekonomikums bibliotek
Campus:
Ekonomikum
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Referenser / References > Mendeley  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén