Event box

Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream / Financial Data and Company Information

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation. Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel
  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.


Welcome to a course in finding financial data and company information. The major portion of the course is devoted to Refinitiv Eikon/Datastream. We will also take a look at Retriever Business and a few databases that are available via Swedish House of Finance Research Data Center.

Contents:

  • download time series to excel: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • screen for equities/companies using different criteria, such as a certain exchange, size, region, industry etc.
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics.

If needed, the course will be held in English.

Datum / Date:
Wednesday 8 February 2023
Tid / Time:
14:15–16:00
Plats / Location:
Digitala bibliotekslabbet
Campus:
Ekonomikum
Målgrupp / Audience:
  Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval > Eikon / Financial data  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson