Event box

Tidigmoderna studenter – historia och källmaterial Online

Uppsala universitet har verkat kontinuerligt sedan slutet av 1500-talet. Sedan dess har hundratusentals studenter sökt sig till lärosätet. Under de första seklerna var samtliga studenter män. Många kom från prästfamiljer, andra var söner till ämbetsmän, men ganska många kom också från borgarfamiljer och från allmogen. Från och med slutet av 1800-talet öppnades universiteten också för kvinnliga studenter. Det finns många olika slags källor som berör studenter och studentliv i historisk tid, inte minst vid Uppsala universitetsbibliotek. Vid det här tillfället kommer vi att se närmare på hur man hittar uppgifter om enskilda studenter.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Date:
Wednesday 17 May 2023
Time:
12:15 - 12:45
Audience:
  Allmänheten/the public     Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Library Lunchtime Learning  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 92 seats available.

Event Organizer

Johan Sjöberg

More events like this...