Event box

Rovförlag och förlag i gråzonen / Predatory and greyzone publishers

Forskningsetiskt tveksamma utgivare är ett problem inom vetenskaplig publicering. Rovförlag och en gråzon av aktörer balanserar på gränsen till acceptabel standard. Vi guidar dig kring hur du kan upptäcka tveksamma och oetiska förlag.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Predatory and greyzone publishers are a big problem in the scholarly publishing landscape. We will give you some guidance on how to spot questionable and unethical publishers.

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. If requested, the course will be given in English.

Date:
Monday 24 April 2023
Time:
08:15 - 08:35
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Event Organizer

Börje Dahrén
Barbro Bornsäter

More events like this...