Event box

Introduktion till Python / introduction to Python Online

Välkommen till en introduktion i programmering i Python. Kursen riktar sig till nybörjare som inte har programmerat förut. Du behöver varken installera Python eller någon editor eftersom vi kommer att använda onlinekompilatorn Online Compiler. Vi kommer att gå igenom grundläggande koncept som datatyper, aritmetiska operationer, if-satser och loopar och övningar kommer ges till varje moment. 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Welcome to an introduction to Python programming. The course is for people who are beginners and don't have any experience in programming. You don't have to install Python or an editor since we are going to use the online compiler Online Compiler. We are going to talk about fundamental concepts such as data types, aritmentic operations, if statements, and loops. To those concepts exercises will be handed out

If requested, the course will be given in English. 

Date:
Wednesday 5 April 2023
Time:
17:15 - 19:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Richard Götherström

More events like this...