Event box

Get started with statistical analyses in Jamovi Online

Bekanta dig med Jamovi och skapa statistiska tester och grafer

Välkommen till en workshop där vi arbetar med Jamovi, en programvara för statistiska analyser som liknar SPSS. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med Jamovi, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om statistisk analys som metod. Inga programmeringskunskaper behövs.

Innehåll:

 • Hur är Jamovi jämfört med andra statistiska verktyg?
 • Importera och justera data
 • Skapa tabeller och grafer
 • Exempelfiler och instruktionsfilmer
 • Moduler (tillägg)
 • R-kod i Jamovi

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Jamovi är gratis och kan laddas ner från jamovi.org eller Software Center.

Individuella handledningar och anpassade undervisningstillfällen i Jamovi erbjuds också via biblioteket.

Tillfället kommer att hållas på engelska.


Get to know Jamovi and create statistical tests and plots

Welcome to a workshop on Jamovi, free and open-source statistical analysis software which resembles SPSS. The workshop suits beginners and more experienced users. Knowledge of statistical analysis methods is required, but no coding knowledge is needed.

Contents:

 • How does Jamovi compare to other statistical tools?
 • Importing and adjusting data
 • Creating tables and graphics
 • Sample files and instruction films
 • Modules (add-ons)
 • R code in Jamovi

The course is free for Uppsala University students and staff. Jamovi is a free program which can be downloaded from jamovi.org or Software Center.

Individual guidance and tailored group classes are available via the Library. .

The course will be given in English.

Datum / Date:
Thursday 21 September 2023
Tid / Time:
10:00–11:45
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Dataanalys / Data analysis > Kvantitativ / Quantitative  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Görel Sundström

 

Profile photo of Patrick Carroll
Patrick Carroll