Event box

Kom igång med Jamovi för statistisk analys Online

Bekanta dig med Jamovi och skapa statistiska tester och grafer

Välkommen till en workshop där vi arbetar med Jamovi, en programvara för statistiska analyser som liknar SPSS. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med Jamovi, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om statistisk analys som metod. Inga programmeringskunskaper behövs.

Innehåll:

  • Hur är Jamovi jämfört med andra statistiska verktyg?
  • Importera och justera data
  • Skapa tabeller och grafer
  • Exempelfiler och instruktionsfilmer
  • Moduler (tillägg)
  • R-kod i Jamovi

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Jamovi är gratis och kan laddas ner från jamovi.org eller Software Center.

Individuella handledningar och anpassade undervisningstillfällen i Jamovi erbjuds också via biblioteket.

Tillfället kommer att hållas på svenska.

Date:
Thursday 12 October 2023
Time:
10:00 - 11:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 48 seats available.

Event Organizer

Görel Sundström

 

Profile photo of Patrick Carroll
Patrick Carroll

More events like this...