Event box

Att söka efter upplevelser och bemötande i medicinska databaser Online

Hur hittar man vetenskapliga studier om upplevelser, erfarenheter och bemötande i medicinska databaser? Och hur kan man söka för att hitta just patienternas upplevelser, eller just vårdpersonalens bemötande?

Intresset för att undersöka olika patientgruppers, vårdpersonalens eller anhörigas upplevelser i olika vårdsituationer är stort. Det kan röra sig om hur patienter på akutmottagningar upplever vårdpersonalens bemötande, eller sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta unga patienter inom psykiatrin. Samtidigt är dessa begrepp - upplevelser, erfarenheter, bemötande - bland det svåraste man kan söka efter i medicinska databaser som PubMed och CINAHL.

I denna workshop går vi till botten med problemet och pratar om varför det är svårt, och vilka verktyg, sökstrategier och sökord vi kan använda för att arbeta runt svårigheterna.

Workshoppen hålls via zoom.

Related LibGuide: Medicin, farmaci och hälsa

Date:
Monday 9 October 2023
Time:
09:00 - 10:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 25 seats available.

Event Organizer

Mattias Axén
Profile photo of Zandra Flygh
Zandra Flygh

More events like this...