Event box

Att söka efter upplevelser och bemötande i medicinska databaser

Hur hittar man vetenskapliga studier om upplevelser, erfarenheter och bemötande i medicinska databaser? Och hur kan man söka för att hitta just patienternas upplevelser, eller just vårdpersonalens bemötande?

Intresset för att undersöka olika patientgruppers, vårdpersonalens eller anhörigas upplevelser i olika vårdsituationer är stort. Det kan röra sig om hur patienter på akutmottagningar upplever vårdpersonalens bemötande, eller sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta unga patienter inom psykiatrin. Samtidigt är dessa begrepp - upplevelser, erfarenheter, bemötande - bland det svåraste man kan söka efter i medicinska databaser som PubMed och CINAHL.

I denna workshop går vi till botten med problemet och pratar om varför det är svårt, och vilka verktyg, sökstrategier och sökord vi kan använda för att arbeta runt svårigheterna.

Workshopen hålls i Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset, ingång 61, 1 trappa upp (följ skyltning mot Kunskapscentrum). Tag med egen dator.

Related LibGuide: Medicin, farmaci och hälsa

Date:
Thursday 7 December 2023
Time:
09:00 - 10:30
Location:
ALC (rum 457), Medicinska biblioteket
Campus:
Akademiska sjukhuset
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > Svenska  

Registration is required. There are 19 seats available.

Event Organizer

Görel Sundström

 

Profile photo of Zandra Flygh
Zandra Flygh

More events like this...