Event box

Data organisation in spreadsheets

By organising your data you reduce the risk of errors when analysing your data or processing it with different software. This is a workshop for researchers and PhD students, where you will learn:

  • Data formatting to avoid errors and make it findable and reusable for yourself and others
  • Best practice for handling data in spreadsheets
  • How to manage dates
  • Metadata and export for FAIR data

Please note that this is not a workshop in statistical analysis in spreadsheets.

This session will be held in English. For support in Swedish, please contact the Data Office


Genom att ordna dina data minskar du risken för fel när du analyserar dina data eller bearbetar dem med annan programvara. I denna workshop för forskare och doktorander får du lära dig:

  • Dataformatering för att undvika fel och göra data tillgänglig och återanvändbar för dig själv och andra
  • Bästa tillvägagångssätt för att hantera data i kalkylark
  • Hur man hanterar datum
  • Metadata och export för FAIR data

Observera att detta inte är en workshop i statistisk analys i kalkylblad.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För stöd på svenska, kontakta Forskningsdatakontoret.

Date:
Tuesday 28 November 2023
Time:
10:15 - 12:00
Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative     Språk / Language > English  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Barbro Bornsäter
Barbro Bornsäter
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...