Event box

Information seeking and staying up to date in the Educational Sciences Online

Denna workshop riktar sig till doktorander och forskare inom utbildningsvetenskap som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Innehåll:

  • Hitta relevanta databaser för ditt ämne
  • Effektiva sökstrategier
  • Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
  • Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på engelska.


This workshop is aimed at PhD students and researchers in the Educational Sciences who wish to update their information searching skills.

The workshop will include:

  • How to find relevant databases for your topic
  • How to use search strategies efficiently
  • How to keep updated in your field
  • Discussions on information seeking with other doctoral students/researchers

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

The course will be given in English.

Datum / Date:
Friday 8 December 2023
Tid / Time:
10:30–12:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > English  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén