Event box

Qualitative analysis with QualCoder, free and open-source software Online

This presentation demonstrates the basics of QualCoder, a recently developed CAQDAS, similar to NVivo and ATLAS.ti. Get an overview of the software to decide if it would be useful for your research project or thesis.

This talk is part of the library's series Library Lunchtime Learning, short lectures on various useful topics to enjoy during your lunch break. This session will be held in English. 


I den här presentationen demonstreras grunderna i QualCoder, nyligen utvecklad programvara för kvalitativ dataanalys, liknande NVivo och ATLAS.ti. Få en överblick av programmet för att kunna avgöra om det vore användbart i din forskning eller din uppsats.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen. Tillfället kommer att hållas på engelska.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Wednesday 22 November 2023
Time:
12:15 - 12:45
Audience:
  Allmänheten/the public     Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative     Library Lunchtime Learning     Språk / Language > English  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...