Event box

Screening in Rayyan

We present how you can handle large numbers of results from systematic searches and sort out the relevant articles, using Rayyan. In Rayyan, you can easily scan and select abstracts together with your colleagues, in a blinded process.

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. This presentation will be in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment.


I den här presentationen får du lära dig hur du kan hantera stora träffmängder från systematiska sökningar och sortera vilka artiklar som är relevanta med hjälp av Rayyan. I Rayyan kan du enkelt gå igenom abstracts i en blindad process tillsammans med dina kollegor.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning.

Relaterad guide / Related library guide: Systematic reviews

Datum / Date:
Thursday 25 April 2024
Tid / Time:
08:15–08:35
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > English  

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Görel Sundström

 

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind