Event box

Introduktion till systematisk sökning och screeningverktyg

Tillfället riktar sig särskilt till dig som gör eller är intresserad av att göra en litteraturöversikt, till exempel en systematisk översikt eller scoping review.
  • Vi tittar på ett antal olika typer av översikter och går igenom för- och nackdelar med respektive översiktstyp.
  • Vi går igenom hur du gör din forskningsfråga sökbar i artikeldatabaser och hur du kan dela upp en frågeställning i block innan du börjar söka.
  • Vi visar hur du hämtar träfflistan från databaser som PubMed, Web of Science och PsycInfo till ditt referenshanteringsprogram.
  • Vi visar hur du kan hantera stora träffmängder från systematiska sökningar och sortera vilka artiklar som är relevanta med hjälp av screeeningverktyget Rayyan.

Relaterad guide / Related library guide: Systematiska översikter

Datum / Date:
Tuesday 12 March 2024
Tid / Time:
10:15–12:00
Plats / Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Föranmälan krävs. Det finns 14 lediga platser. / Registration is required. There are 14 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Görel Sundström

 

Emma Kristina Carlsson