Event box

You get what you ask for - How to make your research question searchable in article databases

This presentation focuses on how to make your research question searchable in article databases. We show how you can divide a question into blocks to cover a research topic in scientific journals.

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. This presentation will be in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment.


Denna presentation fokuserar på hur du gör din forskningsfråga sökbar i artikeldatabaser. Vi visar hur du kan dela upp en frågeställning i block för att ringa in ett forskningsämne i vetenskapliga tidskrifter.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning.

Relaterad guide / Related library guide: Systematic reviews

Datum / Date:
Thursday 18 April 2024
Tid / Time:
08:15–08:35
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > English  

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind
Martin Dahlén