Event box

Financial Data and Company Information Online

Welcome to a course in finding financial data and company information. The major portion of the course is devoted to Refinitiv Eikon/Datastream. We will also take a look at Retriever Business and a few databases that are available via Swedish House of Finance Research Data Center.

Contents:

  • download time series to excel: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • screen for equities/companies using different criteria, such as a certain exchange, size,
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics. The course will be held in English.


Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation. Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel
  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Kursen ges på engelska.

Datum / Date:
Tuesday 5 March 2024
Tid / Time:
10:15–12:00
Målgrupp / Audience:
  Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval > Eikon / Financial data     Språk / Language > English  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.

Föranmälan krävs. Det finns 39 lediga platser. / Registration is required. There are 39 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Profile photo of Jenny Holmquist
Jenny Holmquist