Event box

Varför är bibliografiska data och bibliografier viktigt för historisk forskning?  Isak Collijn, LIBRIS och tolkningen av reformationen i Sverige

Varför är bibliografiska data och bibliografier viktigt för historisk forskning? Isak Collijn, LIBRIS och tolkningen av reformationen i Sverige

Bibliografiska data, bibliografier och databaser är viktiga verktyg för forskare som letar efter primärkällor i bibliotekets samlingar, men de är långt ifrån de neutrala verktyg de utgör sig för att vara. I denna presentation behandlas sambandet mellan å ena sidan den information som bevaras i bibliografiska data och bibliografier och å andra sidan den kunskap om det förflutna vi kan vinna genom denna data. I centrum står två böcker från 1500-talet och deras plats i svenska bibliografier. Texterna exemplifierar hur sökverktyg har effekter på tolkningar av det förflutna och hur luckor i sökverktygen går i arv. Genom att tolka de två 1500-tals texternas plats i de svenska bibliografierna framträder inte bara bibliografierna som medskapar till historisk kunskap utan också en ny bild av den svenska reformationen.

Plats: Carolina Rediviva, Tidskriftsläsesalen, TLS, våning 6. 

Föreläsare:  Kajsa Weber, Historiska institutionen Lunds universitet

Kontaktperson: Peter Sjökvist

Öppen föreläsning, ingen anmälan

Datum / Date:
Wednesday 14 February 2024
Tid / Time:
16:00–17:00
Plats / Location:
Carolinabiblioteket, Tidskriftsläsesalen
Målgrupp / Audience:
  Allmänheten/the public     Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Språk / Language > Svenska  

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Lina Nääs