Display of Opening hours
Opening Hours
Tuesday, Feb 18
Fråga biblioteket/Ask the Library (chat & telephone)09:00-18:00
Almedalsbiblioteket08:30 - 19:00
Biologibiblioteket05:00 - 24:00 med campuskort/with access card. Bemannat/Staffed 12-14
Blåsenhusbiblioteket08:30 - 19:00 Från 18:00 med campuskort/After 18:00 with access card
BMC-biblioteket05:00 - 24:00 med campuskort/with access card. Bemannat/staffed 10-16
Carolina Rediviva
Carolinabiblioteket08:30 - 21:00
Specialläsesalen/Special Reading Room09:00-16:30
Butiken/Shop10:00–17:00
Utställningen/Exhibition10:00–17:00
Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket08:30–20:00 Bemannat/Staffed 10:00–20:00
Ekonomikums bibliotek08:30–20:00 Bemannat/Staffed 10:00–20:00
Geobiblioteket05:00 - 24:00 med campuskort/with access card. Bemannat/Staffed 12-14
Karin Boye-biblioteket08:30 - 19:00
Medicinska biblioteket07:00-18:00 Obemannat/Unstaffed
Ångströmbiblioteket05:00 - 24:00 med campuskort/with access card. Bemannat/Staffed 10-16