Skip to Main Content

Boka plats (Book a space) - Ekonomikums bibliotek

Anställda och studenter som studerar på avancerad nivå (c-nivå och uppåt) kan boka en dator i Digitala bibliotekslabbet. Labbet är tillgängligt med campuskort alla dagar 05:00-00:00.

Vänligen notera att andra kan använda andra platser i rummet samtidigt. Om du som anställd vill boka hela labbet, kontakta Fråga biblioteket.

Boka och använda

  • Boka max 4 timmar i sträck.
  • Om datorn inte tagits inom 15 minuter blir den tillgänglig för andra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Employees and students pursuing advanced degrees at Uppsala University can book the computers in the Ekonomikum Digital Library Lab. The lab is available with campus card every day from 5 am until midnight.

Please note that others may use other spaces in the same room. If you as an employee want to book the whole room, please contact Ask the library.

Reservation and Use

  • Reserve for up to 4 hours.
  • After 15 minute grace period for arrival, space becomes available to others.
   Available    Your Booking    Unavailable/Padding