Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Main Content

Space Availability - Ekonomikums bibliotek

Anställda och studenter som studerar på avancerad nivå (c-nivå och uppåt), kan reservera studieplatser i Digitala bibliotekslabbet. Labbet är tillgängligt med campuskort under campus Ekonomikums öppettider.

Vänligen notera att andra kan använda andra platser i rummet samtidigt. Om du som anställd vill boka hela labbet, kontakta Fråga biblioteket.

Boka och använda

  • Boka minst 4 timmar i förväg och upp till 14 dagar i förväg.
  • Boka max 4 timmar i sträck.
  • Om studieplatsen inte tagits inom 15 minuter, blir den tillgänglig för andra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Employees and students pursuing advanced degrees at Uppsala University can reserve the spaces in the Ekonomikum Digital Library Lab. The lab is available with campus card during the campus opening hours.

Please note that others may use other spaces in the same room. If you as an employee want to book the whole room, please contact Ask the library.

Reservation and Use

  • Reserve at minimum 4 hours in advance and up to 14 days in advance.
  • Reserve for up to 4 hours.
  • After 15 minute grace period for arrival, space becomes available to others.
   Available    Your Booking    Unavailable/Padding