Alternate page for screen reader Users
Skip to Main Content

Space Availability - Blåsenhusbiblioteket

OBS! Rummet får bara bokas för en person!

På Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudio som studenter med läsnedsättning kan boka för ensamstudier. Det finns en dator där som är installerad med olika program som kan hjälpa vid läsning och skrivning.

Reservation och användning:

Reservera minst 1 timme och max 4 timmar per dag, men totalt 8 timmar per vecka. Endast en bokning per dag.
Om du inte dyker upp inom 15 minuter från påbörjad tid så försvinner bokningen och rummet blir tillgängligt för andra.


N.B.! The room may only be booked for one person!

There is a reading studio at the Blåsenhus Library where students who have a reading disability can book to sit and study. The room is equipped with an adapted computer station with programmes to help with reading and writing.

Reservation and use:

Reserve for a minimum of 1 hour up to 4 hours a day, and total 8 hours a week. Only one booking a day.
After a 15 minute grace period for arrival, the room becomes available for others.

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding