Event box

Boijes magasin - Hackaton // Cultural Heritage Hackathon

Kaffe, mikropizza och kulturarvsforskning – kan det bli bättre? På detta hackaton* får du prova på att tillämpa digitala metoder på ett kulturarvsmaterial från våra samlingar och samtidigt bidra till en ännu bättre forskningsresurs.

Materialet vi arbetar med är ett digitaliserat konst-, nyhets- och modemagasin från första halvan av 1800-talet: Boijes magasin. Texten är maskinläst men på grund av magasinets ålder så förekommer en del felaktigheter (cottage kan till exempel bli både Gottage och collage). Vår uppgift är att åtgärda detta. När du rättar en text manuellt får du genom närläsningen en ny förståelse för både materialet och digitaliseringsprocessen - en perfekt kombination av nytta och nöje!

Kom med och bygg bron mellan tryckpress och textutvinning!

Obs! Medtag egen dator!

* hackaton är en sammanslagning av hacker och maraton och är ett evenemang där flera hackers (det vill säga du och jag!) samlas för att utveckla och förbättra en digital resurs.


Coffee, pizza, and cultural heritage – what's not to like? On this hackathon* you'll have the opportunity to try out digital methods on material from the library's special collections and at the same time help to improve the material's potential for research.

The material we will be working on is a digitised art, news, and fashion magazine from the first half of the 19th century: Boijes magasin. The text is OCR'd but due to the magazine's age some of the characters are incorrect (e.g. cottage occurs as both Gottage and collage within the text). Our task is to correct this. When working manually with a text you get a really good insight into the content of the magazine as well as a better understanding of digitisation processes - it's the perfect combination of work and pleasure!

Join us in bridging the gap between printing press and text mining!

N.b. Bring your own laptop!

* hackathon is a portmanteau of 'hacker' and 'marathon' and is an event where hackers (such as you and I!) gather to develop and improve a digital resource.

Date:
Wednesday 23 May 2018
Time:
15:00 - 19:00
Location:
Carolinabiblioteket
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Registration has closed.

Event Organizer

Karolina Andersdotter

More events like this...