Upcoming Events

Profile Details

Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.