Event box

Hackaton @ UUB

Hackaton @ UUB

Kaffe, mikropizza och kulturarvsforskning – kan det bli bättre? På detta hackaton* får du prova på att tillämpa digitala metoder på ett kulturarvsmaterial från våra samlingar och samtidigt bidra till en ännu bättre forskningsresurs.

Materialet vi arbetar med denna gång är universitetsbibliotekets katalog över personverser. Personverser (även kallade personalverser, tillfällesverser, tillfällighetsverser, etc.) är skrivna till personer vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar. Katalogen täcker material fram till och med 1959.

Katalog över personverser är inskannad från originalkorten. Dessa är både maskin- och handskrivna, och de varierar i kvalitet. Texten är OCR-tolkad, vilket gör att fritextsökning är möjlig och vårt uppdrag är att rätta de många felen i OCR-tolkningen (eller transkribera de handskrivna korten) och att därmed förbättra sökbarheten.

Själva personverserna kan beställas fram för studier i specialläsesalen på Carolina Rediviva – en sökbar katalog gör det dock betydligt lättare att hitta vilka verser du vill beställa fram.

Du kan dyka upp när som helst under evenemanget och stanna så länge du vill. Om du planerar att komma, anmäl dig via kalendariet på ub.uu.se (så att vi kan beräkna hur mycket pizza och dryck vi ska beställa).

Obs! Medtag egen dator!

* hackaton är en sammanslagning av hacker och maraton och är ett evenemang där flera hackers (det vill säga du och jag!) samlas för att utveckla och förbättra en digital resurs.

 


 

Coffee, pizza, and cultural heritage – what's not to like? On this hackathon* you'll have the opportunity to try out digital methods on material from the library's special collections and at the same time help to improve the material's potential for research.

The material we will be working with this time is the library’s Catalogue on Occasional Poetry. The catalogue lists the occasional poetry (poetry written to people on special occasions e.g. christenings, weddings, and funerals) extant at Uppsala University Library and covers material until 1959.

The catalogue cards are scanned and published online, and are a mixture of machine written and handwritten text. Because the OCR quality varies from card to card (depending on its original state) our mission is to correct the errors in the OCR (or transcribe the handwritten cards) and thus improve the catalogue’s searchability. With an improved catalogue, it will be much easier to request the occasional for study in the Special Collections Reading Rooms at Carolina Rediviva.

You are welcome to drop in at any time during the event. If you are planning to attend, please sign up through the calendar at ub.uu.se (so that we can estimate how much pizza and drinks to order).

N.b. Bring your own laptop!

* hackathon is a portmanteau of 'hacker' and 'marathon' and is an event where hackers (such as you and I!) gather to develop and improve a digital resource.

Datum / Date:
Wednesday 21 November 2018
Tid / Time:
14:00–19:00
Plats / Location:
Spektrum Karin Boye-biblioteket
Campus:
Engelska parken
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.