Event box

Introduktion till textdata och text mining

Introduktion till textdata och text mining Online

Denna verkstad riktar sig till uppsatsskrivande studenter på kandidat- och masternivå som vill lära sig om hur de kan använda textdata och text mining i sin forskning.

Under verkstaden kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Verkstaden kommer att hållas online via Zoom. Instruktioner för förberedelser (t.ex. installation av program) kommer att skickas ut till deltagarna innan verkstaden. Verkstaden kommer att hållas på engelska om vi har engelskspråkiga deltagare, annars hålls den på svenska.

Målgrupp: studenter på kandidat- och masternivå på Uppsala universitet


Introduction to text data and text mining

This workshop is aimed at undergraduate and master students in the process of writing their thesis who wish to learn more about using text data and text mining in their research.

During this workshop, we will look into digital methods and tools for text data and text mining. No previous experience is required.

The workshop will be held online via Zoom. Instructions for preparation (e.g. installing software) will be sent out to the participants before the workshop. The workshop will be held in English if there are English speaking participants.

Intended audience: students at undergraduate or master level at Uppsala University.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Wednesday 7 October 2020
Time:
09:30 - 10:45
Audience:
  Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 13 seats available.

Event Organizer

Karolina Andersdotter

More events like this...