Event box

Introduktion till ljud- och bildhantering

Introduktion till ljud- och bildhantering Online

Denna verkstad riktar sig till uppsatsskrivande studenter på kandidat- och masternivå som vill lära sig om hur de kan arbeta med ljud- och bildhantering i sin forskning.

Under verkstaden kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för hantering och analys av ljudfiler och bilder. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Verkstaden kommer att hållas online via Zoom. Instruktioner för förberedelser (t.ex. installation av program) kommer att skickas ut till deltagarna innan verkstaden. Verkstaden kommer att hållas på engelska om vi har engelskspråkiga deltagare, annars hålls den på svenska.

Målgrupp: studenter på kandidat- och masternivå på Uppsala universitet


Introduction to Audio and Image Management

This workshop is aimed at undergraduate and master students in the process of writing their thesis who wish to learn more about audio and image data in research projects.

During this workshop, we will look into digital methods and tools for managing, organising, and analysing audio and image data. No previous experience is required.

The workshop will be held online via Zoom. Instructions for preparation (e.g. installing software) will be sent out to the participants before the workshop. The workshop will be held in English if there are English speaking participants.

Intended audience: students at undergraduate or master level at Uppsala University.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Thursday 8 October 2020
Time:
09:30 - 10:45
Audience:
  Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.

More events like this...