Event box

Webscraping av Twitter / Webscraping from Twitter

Webscraping av Twitter / Webscraping from Twitter Online

I den här kursen lär du dig hur du laddar ner stora mängder Twitter-inlägg (<500 000) med hjälp av Twitters API och Python. Vi går igenom olika urval för nedladdningen (t.ex. särskilda hashtaggar, användare, datum) samt tittar på hur den nedladdade datan kan städas och analyseras i Microsoft Excel.

Inga förkunskaper krävs, men intresse och god datorvana är en förutsättning för att genomföra kursen.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


In this course, you will learn how to download large amounts of Twitter posts (<500,000) using the Twitter API and Python. We will look into different selection criteria for the dataset (e.g. hashtags, users, dates) and look at how the downloaded data can be cleaned and analysed in Microsoft Excel.

No previous knowledge is required, but a keen interest and good computer skills will help you get the most out of this course.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 22 April 2021
Time:
13:15 - 16:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.

More events like this...