Event box

Wikipedia:Skrivstuga/Ulleråker

Wikipedia:Skrivstuga/Ulleråker Online

Välkommen till en skrivstuga där vi gemensamt fyller på nätuppslagsverket Wikipedia med kunskap om Ulleråkers historia med utgångspunkt från natur, parker, byggnader, fornminnen, plats- och gatunamn etc. Utifrån materiella och immateriella minnen berättar vi om Ulleråkers kulturmiljö och kulturarv.

En skrivstuga är en träff där personer redigerar Wikipedia tillsammans, oavsett om det sker offline, online eller en blandning av båda. Skrivstugor fokuserar oftast på ett specifikt ämne, i vårt fall Ulleråker (här finns Wikipediasidan om skrivstugan).

Nybörjare på Wikipedia är varmt välkomna att delta. Vi kommer att inleda skrivstugan med en genomgång av hur det fungerar att skriva och redigera på Wikipedia och under hela skrivstugan kommer hjälp finnas tillgänglig om du behöver teknisk support.

Att skriva på Wikipedia är ett bra sätt att dela med dig av din kunskap till en större allmänhet – den svenska versionen av det fritt tillgängliga uppslagsverket har varje månad 140 miljoner visningar (2021) och är en första ingång till nya ämnen för många internetanvändare. Genom att själv skriva på Wikipedia får du också förståelse för hur det fungerar och hur du källkritiskt kan förhålla dig till Wikipedia även gällande andra ämnen.

Skrivstugan kommer att äga rum via Zoom. Anmäl dig till detta evenemang för att få tillgång till Zoomlänken.

Organisatörer: Karolina Andersdotter, bibliotekarie och Cecilia Rodéhn, docent i kulturvård.

Skrivstugan genomförs som en del av forskningsprojektet Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt - stadsutveckling och kulturarv (Formas dnr. 2019-00589).

Datum / Date:
Wednesday 8 September 2021
Tid / Time:
13:15–17:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.