Event box

Interviews as research material – digital tools Online

This workshop is aimed at you who wish to learn more about digital tools for transcribing and analysing interviews. If you already have material you want to work on (e.g. recordings or transcripts), please bring it with you to the workshop.

During this workshop, we will look into a couple of digital tools for working with interviews as research material. After attending this workshop you will know how to:

  • Open audio and video files in oTranscribe and transcribe them manually
  • Export transcripts from oTranscribe to other formats/software for further analysis
  • Do a simple qualitative tagging of your interview transcript in Taguette
  • Know of some available tools for qualitative data analysis (e.g. NVivo, Catma, QDA Miner Lite, QualCoder, MaxQDA) and for which purposes they can be useful
  • Know where and how you can get further support for your research data analysis and how to find other digital tools for this purpose

No previous experience is required to attend this workshop.

This session will be held in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment!


Denna workshop riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att transkribera och analysera intervjuer. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala verktyg för att hantera intervjuer som källmaterial. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

  • Öppna ljud- eller videofiler i oTranscribe och transkribera dem manuellt
  • Exportera transkriptionen från oTranscribe till ett annat format/program för vidare arbete
  • Göra en enkel upptaggning av din transkriberade intervju i Taguette
  • Känna till vilka verktyg för kvalitativ dataanalys som finns och hur de skiljer sig åt (t. ex. NVivo, Catma, QualCoder, QDA Miner Lite, MaxQDA)
  • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning.

Related LibGuide: Databearbetning och -analys

Date:
Thursday 12 October 2023
Time:
13:15 - 14:30
Location:
Zoom
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing > Intervjuer / Interviews     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 2 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...