Event box

Biblioteksintroduktion för forskare och personal Online

Välkommen på en introduktion till universitetsbiblioteket!

Vi visar hur du kommer åt våra resurser och hur du gör för att komma åt material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek. Vi berättar om vår service och vilken hjälp vi kan erbjuda vid informationssökning, referenshantering och inför publicering.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning


Welcome to an introduction to the University Library!

We will show you how to access our resources and how you can access material that is not available at Uppsala University Library. We will tell you about our services and our support on information searching, reference management and publishing strategies.

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Date:
Wednesday 22 November 2023
Time:
08:30 - 09:15
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Språk / Language > Svenska  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...