Event box

Export articles from databases to EndNote, Zotero and Rayyan

Vi visar hur du hämtar träfflistan från databaser som PubMed, Web of Science och PsycInfo till ditt referenshanteringsprogram. Med hjälp av Rayyan kan du enkelt gå igenom abstracts och välja ut vilka som ska inkluderas tillsammans med dina kollegor i en blindad process. 

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning


We present how you export search results from databases like PubMed, Web of Science and PsycInfo to your citation management software. With Rayyan, you can easily scan abstracts and select which ones to include, together with your colleagues, in a blinded process. 

Enter Zoom meeting

This talk is part of the series Reviews on the fly, 20 minute presentations on systematic searching and literature reviews. This presentation will be in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment.

Related LibGuide: Systematic reviews

Date:
Tuesday 12 December 2023
Time:
08:15 - 08:35
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > English  

Event Organizer

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...