Event box

Referera med EndNote – introduktion Online

EndNote Introduktion är en workshop med praktiska övningar för dig som inte använt EndNote tidigare och tar upp grundläggande kunskaper:

 • Starta ett EndNote-bibliotek
 • Spara referenser från databaser och bibliotekskataloger
 • Skapa referenser för hand
 • Lägga in källhänvisningar och referenslistor i Word
 • Göra säkerhetskopior
 • Organisera ditt EndNote-bibliotek
 • Lägg till fulltextartiklar
 • Synkronisera ditt bibliotek för åtkomst på flera datorer
 • Hämta fler referensstilar
 • Dela referenser med andra

Denna kurs är en grundläggande kurs som behandlar klienten för EndNote som installeras på din dator. OBS! Ej EndNote Basic. För att skaffa programvaran EndNote kontaktar du IT-stöd. Uppsala universitet har ingen campuslicens på EndNote och det kan inte laddas ner via universitetsbiblioteket. 

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för anställda vid Uppsala Universitet.

Var vänlig se till att EndNote är installerat på din dator innan kursen börjar.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning


The EndNote Introduction workshop will include hands-on exercises and is aimed at beginners. You will learn how to:

 • Start a library in EndNote
 • Import references from databases and library catalogues
 • Add references manually
 • Insert citations and create bibliographies in Word
 • Make backups
 • Organize your library
 • Add fulltext articles
 • Synchronize your library and access it elsewhere
 • Download more reference styles
 • Share your library

Please note that this class introduces the basics of EndNote software and not the web-based version EndNote Basic. It is advisable that you have EndNote installed on your computer before you take this course. Please contact your local IT support for assistance. Uppsala University does not have any EndNote campus license and it cannot be downloaded through the University Library.

This course is free of charge and available for employees at Uppsala University.

Please make sure EndNote is installed on your computer before the workshop.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Date:
Tuesday 14 November 2023
Time:
13:00 - 15:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Referenser / References > EndNote  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 13 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...