Event box

Bilder som källmaterial – annotera och organisera

Denna verkstad riktar sig till dig som vill ha tips på hur du kan hantera bilder som forskningsmaterial. Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation.

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att annotera och organisera bildmaterial med hjälp av Tropy.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs, men ta gärna med eget bildmaterial att arbeta med!

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning

---

This workshop aims to give you some ideas on how you can manage images used in your research. Images, in this context, could for instance be digitised manuscript pages, photographs and illustrations, or your own photo documentation. 

During this workshop, we will demonstrate the digital tool Tropy. After attending this workshop you will know how to annotate and organise images by using Tropy.

No previous experience is required to attend this workshop, but if you already have material you want to work on, please bring it with you!

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Datum / Date:
Wednesday 6 December 2023
Tid / Time:
10:15–11:30
Plats / Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Bilder / Images     Språk / Language > Svenska  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser