Event box

Referera med Zotero - introduktion

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång att använda Zotero.

Innehåll:

 • Spara referenser till Zotero från artikeldatabaser, bibliotekskataloger och webbsidor
 • Lägga in referenser till material som inte går att spara automatiskt
 • Bifoga PDF-filer
 • Organisera Zotero-biblioteket
 • Infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i ditt dokument
 • Hämta olika referensstilar och byta format på dina referenser
 • Använda Zotero i Google Docs (vid intresse)
 • Synkronisera dina referenser med Zotero.org
 • Dela referenser och samarbeta med andra
 • Skapa säkerhetskopia

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning

Innan kurstillfället vill vi att du laddar ner Zotero samt Zotero Connector: Ladda ned Zotero


In the introductory course we will help you get started using Zotero.

Course contents:

 • Save references to Zotero from journal databases, library catalogues and web pages
 • Add references manually for material that cannot be automatically imported
 • Attach PDF files
 • Organise your Zotero library
 • Insert citations and create bibliographies in your document
 • Add more reference styles and change format for your references
 • Use Zotero in Google Docs (if there is an interest)
 • Synchronise your references with Zotero.org
 • Share references and collaborate
 • Create backups

This course is free of charge and available for students and employees at Uppsala University.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Before the course starts, please download the Zotero software and a Zotero Connector to your web browser: Download Zotero.

Related LibGuide: Referenshanteringsprogram: Zotero

Date:
Wednesday 22 November 2023
Time:
09:15 - 10:30
Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Referenser / References > Zotero     Språk / Language > Svenska  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Jenny Holmquist
Jenny Holmquist
Profile photo of Zandra Flygh
Zandra Flygh

More events like this...