Event box

Introduction to text data and text mining Online

This workshop is for those who wish to learn more about using text data and text mining in research or studies.

During this workshop, we will look into digital methods and tools for text data and text mining. Your learning objectives for this course is to:

 • Understand important differences between quantitative and qualitative text analysis.
 • Find freely available text data and upload it to Voyant.
 • Use a few basic functions in Voyant.
 • Know of some other tools for text mining.
 • Know where you can find more help or guidance after the workhop.

No previous experience is required to attend this workshop.

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment!


Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om hur du kan använda textdata och text mining i din forskning eller dina studier.

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av textdata och text mining. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

 • Förstå viktiga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ textanalys.
 • Förstå centrala koncept inom text mining. 
 • Hitta fritt tillgänglig textdata och ladda upp den till Voyant. 
 • Använda grundfunktioner i Voyant.
 • Känna till några andra verktyg för text mining.
 • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter. 

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning

Datum / Date:
Wednesday 10 January 2024
Tid / Time:
09:30–11:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative     Databearbetning / Data processing > Textdata     Språk / Language > English  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind
No Profile image
Anna Hultén