Event box

Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation. Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

  • hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel
  • filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc
  • söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc
  • hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Kursen ges på svenska.


Welcome to a course in finding financial data and company information. The major portion of the course is devoted to Refinitiv Eikon/Datastream. We will also take a look at Retriever Business and a few databases that are available via Swedish House of Finance Research Data Center.

Contents:

  • download time series to excel: stock prices, revenues, fundamentals, estimates etc.
  • screen for equities/companies using different criteria, such as a certain exchange, size, region, industry etc.
  • search for events: IPOs, M&A, dividends, share buybacks etc.
  • find ESG data (Environmental, Social, Governance)

 

Target group: students who need to download financial data for their Bachelor or Master's thesis in Business Studies, Economics or Statistics.

The course will be held in Swedish. For support in English, you are welcome to book an appointment.

Relaterad guide / Related library guide: Refinitiv Eikon

Datum / Date:
Friday 1 December 2023
Tid / Time:
13:15–15:00
Plats / Location:
Digitala bibliotekslabbet
Campus:
Ekonomikum
Målgrupp / Audience:
  Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval > Eikon / Financial data     Språk / Language > Svenska  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Jenny Holmquist
Jenny Holmquist
Profile photo of Maria Berg Andersson
Maria Berg Andersson