Event box

Introduktion till att städa data i OpenRefine Online

Det här är en kurs för dig som behöver städa din data för att sedan kunna analysera den. Det kan behövas om den är inkonsekvent inmatad, kommer från flera olika källor eller behöver ha ett annat format för att kunna analyseras. Med OpenRefine kan du enkelt ta bort onödiga blanksteg, slå ihop olika stavningar av ett ord, slå ihop eller dela upp kolumner, hitta avvikande värden och mycket mer. 

Vi går igenom import av data till OpenRefine, olika sätt att visa och bearbeta datan, export för vidare analys eller visualisering samt hur du hittar fördjupningsmaterial och stöd. 

Inga förkunskaper behövs, men du behöver installera OpenRefine innan kursen startar. 

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning


This is a course for those that need to clean their data to prepare it for analysis. Your data might need cleaning if it's entered inconsistently, comes from several sources or needs to be formatted in a different way for your analysis. Using OpenRefine, you can easily remove excess blank spaces, merge different spellings of words, merge or split columns, find outliers and much more. 

We will take you through how to import data, different ways of viewing and processing it, exporting it for further analysis or visualisation and how to find support and materials for further study. 

No previous knowledge is required, but before the course starts you need to have installed OpenRefine

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Datum / Date:
Tuesday 11 June 2024
Tid / Time:
13:15–14:30
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative     Språk / Language > Svenska  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.

Föranmälan krävs. Det finns 23 lediga platser. / Registration is required. There are 23 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind
Görel Sundström