Event box

Kom igång med Jamovi för statistisk analys Online

Bekanta dig med Jamovi och skapa statistiska tester och grafer

Välkommen till en workshop där vi arbetar med Jamovi, en programvara för statistiska analyser som liknar SPSS. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med Jamovi, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om statistisk analys som metod. Inga programmeringskunskaper behövs.

Innehåll:

 • Hur är Jamovi jämfört med andra statistiska verktyg?
 • Importera och justera data
 • Skapa tabeller och grafer
 • Exempelfiler och instruktionsfilmer
 • Moduler (tillägg)
 • R-kod i Jamovi

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Jamovi är gratis och kan laddas ner från jamovi.org eller Software Center.

Individuella handledningar och anpassade undervisningstillfällen i Jamovi erbjuds också via biblioteket.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning


Get to know Jamovi and create statistical tests and plots

Welcome to a workshop on Jamovi, free and open-source statistical analysis software which resembles SPSS. The workshop suits beginners and more experienced users. Knowledge of statistical analysis methods is required, but no coding knowledge is needed.

Contents:

 • How does Jamovi compare to other statistical tools?
 • Importing and adjusting data
 • Creating tables and graphics
 • Sample files and instruction films
 • Modules (add-ons)
 • R code in Jamovi

The course is free for Uppsala University students and staff. Jamovi is a free program which can be downloaded from jamovi.org or Software Center.

Individual guidance and tailored group classes are available via the Library. .

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Datum / Date:
Friday 15 March 2024
Tid / Time:
10:15–12:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Kvantitativ / Quantitative     Språk / Language > Svenska  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.

Föranmälan krävs. Det finns 46 lediga platser. / Registration is required. There are 46 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Patrick Carroll
Patrick Carroll
Görel Sundström