Event box

Organisera och annotera dina bilder i Tropy Online

Denna verkstad riktar sig till dig som tänker arbeta med större mängder av bildmaterial som inskannade handskrifter, fotografier, brev, illustrationer m.m. och behöver ett verktyg för att hålla ordning, annotera och knyta an metadata till bilderna t.ex. arkivinformation.

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktyget på!

Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

 • Ladda upp ditt bildmaterial
 • Organisera materialet i ”projekt”
 • Skapa metadata, på ”projekt”-nivå och bildnivå
 • Annotera och transkribera
 • Söka och organisera
 • Hur man gör backup och exporterar materialet

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning


This workshop is aimed at those working with large amounts of image material such as scanned manuscripts, photographs, letters, illustrations, and so on, and who need a tool to keep order, annotate and link metadata to the images, e.g. archive information.
During this workshop, we will demonstrate the digital tool Tropy. Feel free to bring material from your own research to test the tool on!
 

After attending this course you will have learned to:

 • Upload your image material
 • Organise the material into "projects"
 • Create metadata at "project" level and at image level
 • Annotate and transcribe
 • Search and organise
 • How to back up and export the material

No previous experience is required to take this introductory course.

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Relaterad guide / Related library guide: Data Processing and Analysis

Datum / Date:
Thursday 11 April 2024
Tid / Time:
09:15–10:30
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Bilder / Images     Språk / Language > Svenska  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Nils Rosén
Nils Rosén