Event box

Transkribera och analysera intervjuer med digitala verktyg Online

Denna workshop riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att transkribera och analysera intervjuer. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala verktyg för intervjustudier. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

  • Transkribera ljud- eller videofiler automatiskt i Canvas Studio
  • Transkribera ljud- eller videofiler manuellt i oTranscribe
  • Göra en enkel upptaggning av din transkriberade intervju i Taguette
  • Känna till vilka verktyg för kvalitativ dataanalys som finns och hur de skiljer sig åt (t. ex. NVivo, QDA Miner Lite, MAXQDA, QualCoder)
  • Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning.


This workshop is aimed at you who wish to learn more about digital tools for transcribing and analysing interviews. If you already have material you want to work on (e.g. recordings or transcripts), please bring it with you to the workshop.

During this workshop, we will look into a couple of digital tools for working with interviews. After attending this workshop you will know how to:

  • Transcribe audio or video files automatically in Canvas Studio
  • Transcribe audio or video files manually in oTranscribe
  • Do a simple qualitative tagging of your interview transcript in Taguette
  • Know of some available tools for qualitative data analysis (e.g. NVivo, QDA Miner Lite, MAXQDA, QualCoder) and for which purposes they can be useful
  • Know where and how you can get further support for your research data analysis and how to find other digital tools for this purpose.

No previous experience is required to attend this workshop.

This session will be held in Swedish. For sessions in English, see the calendar or book an appointment!

Relaterad guide / Related library guide: Databearbetning och -analys

Datum / Date:
Thursday 18 April 2024
Tid / Time:
13:15–14:30
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Intervjuer / Interviews     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative     Språk / Language > Svenska  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.

Föranmälan krävs. Det finns 23 lediga platser. / Registration is required. There are 23 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind